Remondikalkulatsioonide koostamine WinCABAS programmis - WinCABAS

WinCABAS on Consulting AB poolt välja töötatud normeerimistarkvara, mis võimaldab koostada sõiduautode ja väikeveokite remondikalkulatsioone.

WinCABAS sisaldab varuosade hindasid, remonditööde ajanorme ja värvimaterjalide hindasid. Ajanormid töötatakse välja Consulting AB laborites.

Varuosade ja värvimaterjalide hinna aluseks on Eestis tegutsevate maaletoojate hinnakirjad.

Eestis tegutsevad kindlustusandjad koostöös autoremondiettevõtetega kasutavad WinCABASt kahjukäsitlusprotsessis.

WinCABASe kasutamiseks peab olema litsents. Eestis on WinCABASe kasutamise litsentside väljastamise ainuõigus LKFil.


Oleme avatud

E-R 9.00-17.00

Meeldivate kohtumisteni!